ret rationeel emotieve therapie
Rationele Emotieve Therapie RET Hulpgids.
Rationele Emotieve Therapie RET. Rationeel Emotieve Therapie RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie ontwikkeld door Albert Ellis, een Joodse psychoanalyticus uit de VS. Ellis gaat uit van de veronderstelling dat het denken gedachten, vaste overtuigingen, interpretaties etcetera het gevoel controleert.
Rationeel Emotieve Therapie RET: 5 G's' en ABC-schema RET Mens en Samenleving: Psychologie.
Het ABC-schema van de Rationeel Emotieve Therapie RET en de 5 G's, het Nederlandse model van het ABC-schema van de RET, zijn belangrijke hulpmiddelen om rationeel te leren denken. De Rationeel Emotieve Therapie of Rationeel-emotieve gedragstherapie RET/REBT gaat ervan uit dat het niet omstandigheden en situaties zijn die mensen in de problemen brengen, maar de wijze waarop wij ze interpreteren.
Rationeel-Emotieve Therapie Instituut voor Rationele Therapie.
Deze uitspraak van de Griekse filosoof Epictetus is het centrale thema van de Rationeel Emotieve Therapie RET. Rationeel Emotieve Therapie werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis 1913 2007, die na een carrière als seksuoloog, klinisch psycholoog en psychoanalyticus behoefte kreeg aan een meer directe, adviserende manier van behandelen.
Wat is RET? Rationeel emotieve therapie.
Rationeel Emotieve Therapie, of kortweg RET genoemd, is vooral de creatie van de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis 1913 2007. Hij startte ermee in 1955, nadat hij daarvoor enige tijd had geëxperimenteerd met andere, bestaande vormen van psychotherapie zoals de psychoanalyse.
Rationeel-Emotieve Therapie RET.
Meld je aan voor het ggz-panel. Rationeel-Emotieve Therapie RET. Bij Rationeel-Emotieve Therapie RET ligt de nadruk op je gedachten en overtuigingen. Het uitgangspunt bij deze therapievorm is dat niet een gebeurtenis zelf, maar de interpretatie van de gebeurtenis oorzaak is van psychische problemen.
Rationeel-emotieve therapie Wikipedia.
Sommige psychologen en trainers vertalen de afkorting RET als Rationele" Effectiviteits Training" of ook Rationeel" Emotionele Therapie. Voor Ellis staat RET voor Rational Emotive Therapy. Rationeel" Emotieve 4 Therapie" is een letterlijke en goede vertaling met koppelteken! van de door Albert Ellis beschreven therapie.
RET: Rationeel-emotieve therapie.
Verschillen met cognitieve therapie zijn er echter ook: bij RET neemt de cliënt een actievere rol aan, aangezien zelfanalyse een belangrijk onderdeel van de therapie is. Doorgaans zal de cliënt in een rationeel-emotieve therapie meer worden uitgedaagd en geconfronteerd dan tijdens cognitieve therapie.
Rationeel Emotieve Therapie RET IDEE.
Zij werken daarom niet met Rationeel Emotieve Therapie RET maar met, bijvoorbeeld, Rationeel Effectieve Therapie RET. Verder komt RET, zoals gezegd, terug als onderdeel bij andere vormen van therapie, in het bijzonder de cognitieve gedragstherapie. RET wordt ook regelmatig gebruikt binnen groepstrainingen.

Contacteer ons