ret methode schema
Oefeningen rationeel denken Carien Karsten.
Rationele Emotieve Therapie van Wendys uitstelgedrag RET. In vakje 1 schrijf je de feitelijke gebeurtenis op. In vakje 2 staat de interpretatie van de feiten. Schrijf de gedachte zo volledig mogelijk oo, ook je oordeel. De gedachte is niet neutraal, je hebt er een gevoel bij. In vakje 3 schrijf je de gevoelens op: bang, boos of blij, of een variatie. Plus je gedrag. In vakje 4 sta je aan de rechterkant van het schema.
RET: Rationeel-emotieve therapie.
De sessies zijn in het begin van de therapie wekelijks, waarna de frequentie afgebouwd kan worden. De wetenschappelijkheid van RET In dit artikel uit 2003 wordt ingegaan op de vraag of dat RET voldoet aan wetenschappelijke criteria. Daarnaast bevat Is RET wetenschappelijk te noemen?
Wat is RET? Rationeel emotieve therapie.
Ellis liet zich bij het ontwikkelen van zijn methode vooral inspireren door de psychiater Karen Horney 1885 1952 en door filosofen zoals Epictetus, Bertrand Russell. Vooral Epictetus werd door Ellis frequent aangehaald, omdat hij de centrale gedachte achter RET zo bondig formuleert: Het zijn niet de dingen zelf die ons verstoren, maar onze gedachten over de dingen.
Rationeel Emotieve Therapie RET: 5 G's' en ABC-schema RET Mens en Samenleving: Psychologie.
Een terzijde over het laatste voorbeeld: Ik moet de garantie hebben dat je veel van mij houdt en nooit zult verlaten. Ik wil hierbij duidelijk maken dat het er bij de RET niet om gaat de moraal van iemand te veranderen of bespreekbaar te maken, maar wel de dogma's' en moet-achtige gedachten die daaraan ten grondslag kunnen liggen. Een persoon die vanuit zijn christelijke visie het huwelijk ziet als een verbintenis tussen een man en een vrouw tot de dood hen scheidt, hoeft zijn moraal geenszins ter discussie te stellen, maar wel zal er gezocht worden naar eventuele dwangmatige aspecten in zijn redenering. In het genoemde voorbeeld zou een rationele gedachte kunnen zijn: Het zou mooi zijn of: het is mijn verlangen als je van mij houdt en mij nooit zal verlaten. Het volgende schema is een hulpmiddel om rationele van irrationele gedachten te onderscheiden.
Basis van RET: A-B-C.
Je ziet hier in schema dat in dezelfde situatie A verschillende soorten gedrag, C, en emoties, C, mogelijk zijn. En dat die worden veroorzaakt door de gedachten, B. Een groot voordeel hiervan: je gedachten heb je zelf in de hand, de situatie niet altijd. Sommige presentaties moet je nu eenmaal houden. Maar je gedachten zijn van jou en die kun je dus zelf beïnvloeden. Dat kun je bereiken met de RET: het vervangen van oude, niet-constructieve gedachten door nieuwe effectieve gedachten.
RET van Ellis Rationeel Emotieve Therapie RET Orthopedagogiek StudeerSnel. S. all_subjects. Document. economics. if_65-fb_messenger_1181188. ic_favorite_border_black_24px. leaderboard. medicine. psych
Moet-achtige gedachten kenmerken zich door het moeten, het jezelf iets opleggen. Bijvoorbeeld: Ik moet de garantie hebben dat je veel van mij houdt en nooit zult verlaten' Een terzijde over het laatste voorbeeld: Ik moet de garantie hebben dat je veel van mij houdt en nooit zult verlaten' Ik wil hierbij duidelijk maken dat het er bij de RET niet om gaat de moraal van iemand te veranderen of bespreekbaar te maken, maar wel de dogma's' en moet-achtige gedachten die daaraan ten grondslag kunnen liggen. Een persoon die vanuit zijn christelijke visie het huwelijk ziet als een verbintenis tussen een man en een vrouw tot de dood hen scheidt, hoeft zijn moraal geenszins ter discussie te stellen, maar wel zal er gezocht worden naar eventuele dwangmatige aspecten in zijn redernering. In het genoemde voorbeeld zou een rationele gedachte kunnen zijn: Het zou mooi zijn of: het is mijn verlangen als je van mij houdt en mij nooit zal verlaten. Het volgende schema is een hulpmiddel om rationele van irrationele gedachten te onderscheiden.

Contacteer ons