ret methode schema
RET: Rationeel-emotieve therapie.
De sessies zijn in het begin van de therapie wekelijks, waarna de frequentie afgebouwd kan worden. De wetenschappelijkheid van RET In dit artikel uit 2003 wordt ingegaan op de vraag of dat RET voldoet aan wetenschappelijke criteria. Daarnaast bevat Is RET wetenschappelijk te noemen?
Wat is RET? Rationeel emotieve therapie.
Ellis liet zich bij het ontwikkelen van zijn methode vooral inspireren door de psychiater Karen Horney 1885 1952 en door filosofen zoals Epictetus, Bertrand Russell. Vooral Epictetus werd door Ellis frequent aangehaald, omdat hij de centrale gedachte achter RET zo bondig formuleert: Het zijn niet de dingen zelf die ons verstoren, maar onze gedachten over de dingen.
Rationeel Emotieve Therapie RET: 5 G's' en ABC-schema RET Mens en Samenleving: Psychologie.
Een terzijde over het laatste voorbeeld: Ik moet de garantie hebben dat je veel van mij houdt en nooit zult verlaten. Ik wil hierbij duidelijk maken dat het er bij de RET niet om gaat de moraal van iemand te veranderen of bespreekbaar te maken, maar wel de dogma's' en moet-achtige gedachten die daaraan ten grondslag kunnen liggen. Een persoon die vanuit zijn christelijke visie het huwelijk ziet als een verbintenis tussen een man en een vrouw tot de dood hen scheidt, hoeft zijn moraal geenszins ter discussie te stellen, maar wel zal er gezocht worden naar eventuele dwangmatige aspecten in zijn redenering. In het genoemde voorbeeld zou een rationele gedachte kunnen zijn: Het zou mooi zijn of: het is mijn verlangen als je van mij houdt en mij nooit zal verlaten. Het volgende schema is een hulpmiddel om rationele van irrationele gedachten te onderscheiden.
Basis van RET: A-B-C.
Je ziet hier in schema dat in dezelfde situatie A verschillende soorten gedrag, C, en emoties, C, mogelijk zijn. En dat die worden veroorzaakt door de gedachten, B. Een groot voordeel hiervan: je gedachten heb je zelf in de hand, de situatie niet altijd. Sommige presentaties moet je nu eenmaal houden. Maar je gedachten zijn van jou en die kun je dus zelf beïnvloeden. Dat kun je bereiken met de RET: het vervangen van oude, niet-constructieve gedachten door nieuwe effectieve gedachten.
Rationeel-Emotieve Therapie Instituut voor Rationele Therapie.
De methode kreeg ook veel bekendheid doordat Ellis tal van openbare, door honderden mensen bezochte therapiezittingen hield, waarin hij de problemen van iedereen die dat wilde analyseerde. In 1985 ontving Albert Ellis de Award for Distinguished Professional Contributions. Hij heeft veel invloed gehad op de ontwikkeling van de cognitieve psychologie. Inmiddels kent RET vele toepassingsgebieden en wordt behalve als kortdurende psychotherapie ook toegepast in het bedrijfsleven rationeel emotieve training. Reacties van cliënten. Het 4-G schema heeft me geholpen dingen te relativeren.

Contacteer ons