act therapie
ACT Acceptance and Commitment Therapy in CWZ Nijmegen CWZ.
Wat is ACT Acceptance and Commitment Therapy? ACT Acceptance and Commitment Therapy is een therapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve therapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de klachten. Het gaat om het vergroten van uw mogelijkheden om er mee om te gaan en het maken van keuzes.
ACT Acceptance and Commitment Therapy Lentis.
De ACT methode wordt gebruikt bij onze groepsbehandeling Voluit Leven; individueel is deze methode ook inzetbaar. Voor wie is ACT geschikt? Mensen proberen hun vervelende gevoelens, gedachten, herinneringen en lichamelijke sensaties onder controle te krijgen of ervan af te komen.
Home.
Voor" zover ik weet is dit het eerste uitgebreide Nederlandse boek voor professionals op basis van Acceptance and Commitment Therapy ACT. ACT is om meerdere redenen relevant, maar een van de belangrijkste redenen is dat ACT hulpverleners een andere manier biedt om evidence based te kunnen werken."
ACT therapie Acceptance and Commitment Therapy Roermond Buro den Elzen.
De laatste jaren is uit onderzoek gebleken dat de ACT therapie een effectieve behandelmethode is bij chronische pijn, angst, fobieën en werkgerelateerde problemen. Daarnaast is ACT effectief gebleken bij het verbeteren van sportprestaties. Door ACT therapie kun je beter omgaan met de grillen van het leven.
Acceptance Commitment Therapy Psycholoog.nl. Naamloos-2. Naamloos-2.
ACT richt zich dus niet zozeer op wat mensen precies denken en op het veranderen of vermijden daarvan, maar op het leren omgaan met die gevoelens en gedachten door hier meer afstand van te nemen. Omdat ACT relatief nieuw is, wordt het ook wel aangeduid als derde generatie cognitieve gedragstherapie. De therapie leert mensen zich anders te verhouden tot hun gedachten.
Wat is ACT? ACBS BeNe.
De therapeut helpt de cliënt in te zien dat dit onmogelijk en onwenselijk is. Om de cliënt te motiveren om de tot dan toe als ongewenst ervaren negatieve private ervaringen te aanvaarden werkt ACT met waarden: die zaken die het leven van de cliënt zin geven en aantrekkelijk maken. ACT onderscheidt zes processen die in de therapie aan de orde dienen te komen.
Acceptance and Commitment Therapy PsychoseNet.
ACT kan worden gevolgd in de vorm van een groepstraining meestal 8 sessies, een groepstherapie en als individuele therapie. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag met ACT oefeningen! Hieronder beschrijven we een aantal goede oefeningen passend bij de verschillende fases van psychose en herstel.
Wat is ACT? ACT en Coaching.
Wilson en Kirk D. ACT is een exponent van deze nieuwe generatie gedragstherapieën, met een gedegen theoretische basis en een sterke binding met onderzoek. ACT is gebaseerd op het functioneel contextualisme, de onderliggende filosofie van de gedragsanalyse. Haar theoretische basis is eveneens gedragsanalytisch. Echter, de inhoud van de therapie gaat voornamelijk over cognitie en emotie.
Acceptance and Commitment Therapy ACT RINO opleiding inspiratie voor professionals in de GGZ.
GZ en eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en andere professionals die een Basiscursus 100-uurs Gedrags en Cognitieve therapie gevolgd hebben of beschikken over daaraan gelijkwaardige voorkennis. Kennismaken met de theorie en praktijk van ACT zodat men na de cursus in staat is principes van ACT toe te passen in behandelingen.
Acceptance and Commitment Therapy ACT Roessingh Centrum voor Revalidatie.
Uit onderzoek blijkt dat ACT zeer geschikt kan zijn voor mensen met chronische pijn of vermoeidheidsklachten. Behalve in Roessingh wordt ACT toegepast in een aantal andere revalidatiecentra in Nederland. De therapie laat goede resultaten zien en patiënten zijn vaak tevreden.

Contacteer ons