ret methode 5 g's
NLP Communicatiemodel vs de 5 G's' NLP Opleidingen Brabant.
RET praat over gedachten, gevoel en gedrag gevolg t.a.v. Door dit te analyseren kun je de cirkel doorbreken. Dit heeft tot gevolg dat je de gebeurtenis anders ervaart/interpreteert zodat je in de toekomst een ander, meer functioneel gedrag zult vertonen. Het NLP communicatiemodel laat zien dat we een interne voorstelling maken die gestuurd wordt door gedachten, waardoor er een bepaalde fysiologie en stemming ontstaat. Dit leidt uiteindelijk tot een bepaald gedrag, wat weer een gevolg heeft. Je kunt leren hoe je deze informatie in je gedachten filtert en of dit effectief is. Verandering hierin kan in de toekomst leiden tot functioneler gedrag. 22 juni 2014 Tags: 5 G's' communicatie, communicatiemodel, gebeurtenis, gedachten, gedrag, gevoel, gevolg, NLP Category: NLP, NLP Opleidingen, Psychosociale therapie.
Fidelis 5 G's.'
De zin hierboven is een korte beschrijving van de volgende 5 woorden 5 Gs. Als een soort kralenketting horen deze woorden bij elkaar. Dat deze woorden geen losse woorden zijn, die wel leuk bij elkaar klinken is te illustreren met het volgende voorbeeld.
Het 5G schema Cognitieve Animatietherapie.
Het 5G schema bestaat uit Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gevolgen én Goede bedoelingen. De eerst vier Gs komen overeen met het bekende model van RET. De vijfde G is afkomstig van cognitieve animatietherapie. Waarom is het belangrijk om de vijfde G toe te voegen?
G-schema: gedachtes en gevoelens onderzoeken Hulpvormen Proud2bme.
Hoe je omgaat met lastige én minder lastige situaties kan je in kaart brengen door middel van een G-schema. Als je begrijpt waarom je je zo voelt, waarom je zo denkt en wat je dit oplevert, kan je er ook eerder iets aan veranderen. Bewustwording is immers de eerste stap richting verandering. Een G-schema bestaat als het ware uit 5 G's' Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg.
RET vijf G model en de kunst van het uitstellen met voorbeelden.
In de moderne psychologie wordt veel aandacht besteed aan de cognitieve psychologie Het woord cognitief heeft te maken met denkprocessen in je hersenen. Meest bekend is nog wel het model van Albert Ellis, de RET methode. Het model geeft weer dat mensen eerst gedachten hebben en daarna pas een gevoel plaatsen bij een gebeurtenis. Veel mensen denken niet dat ze denken, maar denken dat er altijd een gevoel aan de gedachten voorafgaat. Alsof beide kwaliteiten haast tegelijkertijd plaatsvinden. Eigenlijk zijn er 5 stadia waarin iemand zich kan begeven na een gebeurtenis.:
Rationeel Emotieve Therapie RET: 5 G's' en ABC-schema RET Mens en Samenleving: Psychologie.
We zullen hierdoor beter functioneren. Aan de hand van het ABC-schema van de RET demonstreren we hoe de werkelijkheid ontstaat en dit wordt uitgewerkt in een voorbeeld met de 5 G's, het Nederlandse model van het ABC-schema van Albert Ellis.
RET: Rationeel-emotieve therapie.
De sessies zijn in het begin van de therapie wekelijks, waarna de frequentie afgebouwd kan worden. De wetenschappelijkheid van RET In dit artikel uit 2003 wordt ingegaan op de vraag of dat RET voldoet aan wetenschappelijke criteria. Daarnaast bevat Is RET wetenschappelijk te noemen?

Contacteer ons