ret methode 5 g's
Hoe RET ik mezelf? Talentwerk.
Help: mijn helpende gedachten werken niet! Hoe RET ik mezelf? Published oktober 5, 2016 By Ria Freijsen. Ben je een piekeraar? Denk je vaak dat je iets niet kunt of blokkeer je op kritieke momenten? Grote kans dat je last hebt van belemmerende gedachten. over jezelf, over anderen, over de situatie. Best vermoeiend en frustrerend als je niet doet wat je graag wilt en het niet lukt om ontspannen en gelukkig te zijn. Je ziet het pas als je het doorhebt, zei Johan Cruijff al. En zo is het hier ook. Als je niet in de gaten hebt hoe je jezelf belemmert, is het moeilijk om vat op het leven te krijgen. Toch kan het! Door anders te denken. Maar hoe doe je dat zonder ongevoelig en onverschillig te worden? Met Rationeel Emotieve Therapie R.E.T, een methode waarmee je jezelf en je manier van denken en handelen onder de loep neemt.
RET: Rationeel-emotieve therapie.
De sessies zijn in het begin van de therapie wekelijks, waarna de frequentie afgebouwd kan worden. De wetenschappelijkheid van RET In dit artikel uit 2003 wordt ingegaan op de vraag of dat RET voldoet aan wetenschappelijke criteria. Daarnaast bevat Is RET wetenschappelijk te noemen?
G-schema: gedachtes en gevoelens onderzoeken Hulpvormen Proud2bme.
Hoe je omgaat met lastige én minder lastige situaties kan je in kaart brengen door middel van een G-schema. Als je begrijpt waarom je je zo voelt, waarom je zo denkt en wat je dit oplevert, kan je er ook eerder iets aan veranderen. Bewustwording is immers de eerste stap richting verandering. Een G-schema bestaat als het ware uit 5 G's' Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg.
Fidelis 5 G's.'
De zin hierboven is een korte beschrijving van de volgende 5 woorden 5 Gs. Als een soort kralenketting horen deze woorden bij elkaar. Dat deze woorden geen losse woorden zijn, die wel leuk bij elkaar klinken is te illustreren met het volgende voorbeeld.
RET vijf G model en de kunst van het uitstellen met voorbeelden.
In de moderne psychologie wordt veel aandacht besteed aan de cognitieve psychologie Het woord cognitief heeft te maken met denkprocessen in je hersenen. Meest bekend is nog wel het model van Albert Ellis, de RET methode. Het model geeft weer dat mensen eerst gedachten hebben en daarna pas een gevoel plaatsen bij een gebeurtenis. Veel mensen denken niet dat ze denken, maar denken dat er altijd een gevoel aan de gedachten voorafgaat. Alsof beide kwaliteiten haast tegelijkertijd plaatsvinden. Eigenlijk zijn er 5 stadia waarin iemand zich kan begeven na een gebeurtenis.:
Rationeel Emotieve Therapie RET: 5 G's' en ABC-schema RET Mens en Samenleving: Psychologie.
We zullen hierdoor beter functioneren. Aan de hand van het ABC-schema van de RET demonstreren we hoe de werkelijkheid ontstaat en dit wordt uitgewerkt in een voorbeeld met de 5 G's, het Nederlandse model van het ABC-schema van Albert Ellis.
Het 5G schema Cognitieve Animatietherapie.
Het 5G schema bestaat uit Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gevolgen én Goede bedoelingen. De eerst vier Gs komen overeen met het bekende model van RET. De vijfde G is afkomstig van cognitieve animatietherapie. Waarom is het belangrijk om de vijfde G toe te voegen?

Contacteer ons